કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓમાં ખતરનાક સમસ્યા

January 15, 2021 875

Description

કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓમાં ખતરનાક સમસ્યા
આંખમાં જોવા મળ્યું નવું ઈન્ફેક્શન
રાજસ્થાનના જયુપરમાં કિસ્સો સામે આવ્યો
દર્દીના શરીરમાં હર્પીઝ જોસ્ટરનું સંક્રમણ
એક દર્દીને લિમ્ફ નોડ્સમાં પણ વધારો
દુનિયાનો પ્રથમ મામલો હોવાનો દાવો કરાયો
ઈન્ટરનેશનલ જર્નલમાં રિપોર્ટ પ્રકાશિત

Leave Comments

News Publisher Detail