કોરોનામાં છઠ્ઠ પૂજા ઉજવાઈ

November 20, 2020 320

Description

કોરોના સંકટ વચ્ચે દેશના અનેક રાજ્યોમાં છઠ્ઠ પુજાની સામુહિક ઉજવણી થઈ તો દિલ્હી અને મહારાષ્ટ્ર-ગુજરાત જેવા રાજ્યોમાં છઠ્ઠ માત્ર ઘરોમાં ઉજવાઈ છે.

Leave Comments