કૃષિ કાયદા વિરૂદ્ધ દિલ્હીની બોર્ડરે ખેડૂતોનું આંદોલન યથાવત્

January 13, 2021 710

Description

કૃષિ કાયદા વિરૂદ્ધ આંદોલનનો 49મો દિવસ છે. જેમાં દિલ્હીની બોર્ડરે ખેડૂતોનું આંદોલન યથાવત્ છે. તેમાં 15 જાન્યુઆરીએ ખેડૂતો – સરકાર વચ્ચે બેઠક થશે. તેમજ આજે કૃષિ કાયદાની કૉપી ખેડૂતો સળગાવશે.

 

Leave Comments