જાણો ક્યાં દેશો સૌથી વધુ કોરોનાગ્રસ્ત

May 20, 2020 440

Description

દુનિયામાં કોરોના વાયરસે કેવું મહાસંકટ ફેલાવ્યું છે અને ક્યાં દેશો સૌથી વધુ કોરોનાગ્રસ્ત છે. તેના પર કરીએ એક નજર.

Leave Comments