ટ્રમ્પના મહાભિયોગના પ્રસ્તાવ પર આજે વોટીંગની સંભાવના

January 13, 2021 695

Description

ટ્રમ્પના મહાભિયોગના પ્રસ્તાવ પર આજે વોટીંગની સંભાવના છે. જેમાં US સંસદ પર થયેલી હિંસાની જવાબદારી લેવાથી ટ્રમ્પનો ઇન્કાર છે. રાષ્ટ્રપતિ તરીકે 7 દિવસથી ઓછો કાર્યકાળ છે. અમેરિકી સંસદમાં ટ્રમ્પ પર બીજા મહાભિયોગની કવાયત છે. જેમાં 6 જાન્યુઆરીએ રાજદ્રોહ માટે ભડકાવવાનો ટ્રમ્પ પર આરોપ છે.

 

Leave Comments