ભાગેડુ વિજય માલ્યા રવિવારની મેચમાં બેફિકર મહાલતો દેખાયો

June 9, 2019 605

Description

ચૂંટણી સમયે અચાનક માલ્યાની ધરપકડ થશે તેવી જાહેરાત કરાઇ અને દેશમાં સામાન્ય લોકોમાં ખુશીની લહેર વ્યાપી ગઇ જોકે ચૂંટણી પુરી થયા બાદ પણ વિજય માલ્યા સામે કોઇ કાર્યવાહી તો ન થઇ. પણ વિજય માલ્યા રવિવારની મેચમાં બેફિકર મહાલતો દેખાયો.

Tags:

Leave Comments