કાબુલ બ્લાસ્ટના જવાબમાં અમેરિકાનો હુમલો

August 28, 2021 590

Description

કાબુલ બ્લાસ્ટના જવાબમાં અમેરિકાનો હુમલો

અમેરિકાએ ISIS પર કરી એરસ્ટ્રાઈક

અફઘાનિસ્તાનમાં નાંગરહાર વિસ્તારમાં એરસ્ટ્રાઈક

કાબુલ બ્લાસ્ટનો માસ્ટરમાઈન્ડ ઠાર માર્યાનો દાવો

કાબુલ એરપોર્ટના ગેટ પરથી લોકોને દૂર જવા સૂચના

Leave Comments

News Publisher Detail