નોર્વે દેશ દરિયામાં તરતી ટનેલ બનાવશે

February 4, 2019 830

Description

દુનિયાના સૌથી વધારે વિકસીત દેશોમાંના એક એવો નોર્વે દેશ એક એવી ટનેલ બનાવવા જઇ રહ્યુ છે જેની વિશેષતા જાણી તમે ચોંકી જશો.. આવો જોઇએ ખબર વિશેષ

Tags:

Leave Comments