ભારતમાં પ્રદુષણથી થતાં મોતના આંકડા જોઇને ચોંકી જશો !

December 8, 2018 1490

Description

દેશમાં પ્રદુષણના સતત વધતાં પ્રમાણને લઇને હવે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠને ભારતને લઇને લાલબત્તી દર્શાવી છે. ભારતમાં પ્રદુષણથી થતાં મોતના આંકડા જોઇને તમે જરૂરથી સ્તબ્ધ થઇ જશો.

Leave Comments