કોરોના રસી બાદ પણ માસ્ક તો પહેરવું જ પડશે: WHO

December 18, 2020 1130

Description

કોરોના સંક્રમણને લઈ WHOની ચેતવણી છે. કોરોના રસી બાદ પણ માસ્ક તો પહેરવું જ પડશે. કોરોના વેક્સિન કોઈ સિલ્વર બુલેટ નથી. વેક્સિનથી ઈન્ફેક્શન ખતમ નહીં થાય. રસીથી શરીર કોરોના સામે લડવા સક્ષમ બનશે. સંક્રમણ માસ્ક અને સોશ્યલ ડિસ્ટંન્સથી જ અટકશે.

Leave Comments