આખરે ISISના આતંકવાદનાં ખાત્માનો દાવો

February 10, 2019 1055

Description

નવા વર્ષની શરૂઆતથી જ દૂનિયામાંથી અનેક સારા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે હવે દૂનિયા માટે વધુ એક સાચા સમાચાર છે. આતંક, ક્રુરતા અને અમાનવીયતાનું વરવું સ્વરૂપ બનેલા isisના આતંકવાદનો ખાત્મો થયો છે.

Tags:

Leave Comments