આવી છે જાપાનમાં પૂરે મચાવેલી તબાહીની તસ્વીરો !!!

July 10, 2018 20

Description

જાપાનમાં વરસાદ અને પુરના કારણે ભારે તારાજી સર્જાઈ છે. ભયાનક પુર અને ભસ્ખલનના કારણે અનેક લોકોના મોત થયા છે. જાપાનામાં પુરે મચાવેલી તબાહીની તસ્વીરો પર કરીએ એક નજર

Leave Comments