પાકિસ્તાને ઘૂસણખોરી માટે ડ્રોનનો લીધો સહારો

October 8, 2019 1085

Description

સરહદે આતંકીઓની ઘૂષણખોરી કરાવવામાં નિષ્ફળ રહેલા પાકિસ્તાને હવે ડ્રોનનો સહારો લીધો છે…જો કે તેને તેમાં પછડાટ મળી છે…

Leave Comments