પાકિસ્તાને સ્વીકાર્યું છે કે જમ્મુ કાશ્મીર ભારતનું રાજ્ય

September 10, 2019 530

Description

દુનિયાભરમાં કાશ્મીર રાગ ગાતા ફરતા પાકિસ્તાને સ્વીકાર્યું છે કે જમ્મુ કાશ્મીર ભારતનું રાજ્ય છે…જો કે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય સમક્ષ હજુ પણ પાકિસ્તાન જુઠ્ઠાણા ફેલાવી રહ્યું છે.

Tags:

Leave Comments