કરતારપુર કોરિડોરનું ઉદ્ધાટન પહેલા ઇમરાન પર પાકિસ્તાન સેનાનો વાર

November 7, 2019 1160

Description

કરતારપુર કોરિડોરનું 9 તારીખે પાકિસ્તાન ઉદ્ધાટન કરવા જઇ રહ્યું છે. જોકે આ પહેલા જ ઇમરાનનો નિર્ણય પાકિસ્તાનની ખંધી સેનાએ બદલી નાખ્યો છે.

Leave Comments