એક ખેલાડીએ એક જ મેચમાં બે બે બેવડી સદી ફટકારીને ઇતિહાસ સર્જ્યો

February 5, 2019 965

Description

વાત કરીએ ક્રિકેટ જગતની, એક ખેલાડીએ એક જ મેચમાં બે બે બેવડી સદી ફટકારીને ઇતિહાસ સર્જ્યો છે. કોણ છે આ ક્રિકેટર આવો જોઇએ ખબર વિશેષ

Tags:

Leave Comments