જુઓ, ઉત્તર કોરિયાના તાનાશાહ સામે દેશવાસીઓએ બાંયો ચઢાવી

January 6, 2019 995

Description

ઉત્તર કોરિયાના લોકોની ગુલામી વિશે આવેલા એક સમાચારે વિશ્વને ચોંકાવી દીધો છે..તો બીજી બાજુ તાનાશાહની સામે હવે સ્થાનિક લોકો ધીરે ધીરે વિદ્રોહ કરી રહ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે…

Leave Comments