એક એવી વીંટી જે વર્ષો બાદ અમુલ્ય બની ગઈ

February 10, 2019 770

Description

એક મહિલા 33 વર્ષ પહેલા ખરેદેલી વિંટી જ્યારે બજારમાં વેચવા નિકળી તો વિંટી કિંમત જાણીને પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઇ છે.

Leave Comments