પાકિસ્તાનના મિત્ર ચીનમાં ઇસ્લામ પર પ્રતિબંધ !

May 8, 2019 1025

Description

ચીનની હવાના જોરે પાકિસ્તાન આખી દુનિયા સામે ઉછળે છે અને આતંકવાદને પોષે છે. પરંતુ, પાકિસ્તાન ભૂલી ગયું છે કે તે ઇસ્લામ રાષ્ટ્ર છે અને ઇસ્લામની ખોટી સમજ આપીને તે આતંક ફેલાવે છે એ જ પવિત્ર ધર્મની ચીનમાં એટલી હદે કફોડી હાલત છે કે દુનિયા આખીને ચીની મુસ્લિમ બિરાદરો પર આજે દયા આવે છે…

Leave Comments