ભારતે દાઉદને લઇને પાકિસ્તાનની પોલખોલી નાખી

July 10, 2019 425

Description

ભારતના તમામ દુશ્મનોને આશરો આપતું પાકિસ્તાન હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉઘાડું પડી ચુક્યું છે…ત્યારે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સુરક્ષા પરિષદમાં ભારતે દાઉદને લઇને પાકિસ્તાનની પોલખોલ કરી નાખી હતી…

Tags:

Leave Comments