કેમ પહોંચ્યો હિરાને રાજા “કોહિનૂર” અંગ્રેજો પાસે, શું તમે જાણો છે?

October 16, 2018 4235

Description

કોહિનૂર હીરો ફરીએકવાર ચર્ચામાં આવ્યો છે. એક આરટીઆઇ કરાઇ જેમાં કોહિનૂરને કેવી રીતે દેશની બહાર લઇ જવાયો તેને લઇને એક મોટો ઘટસ્ફોટ થયો છે.. આવો જોઇએ ખબર વિશેષ

Leave Comments