ફ્રાન્સમાં હાથ વગરના બાળકો જન્મતા લોકોમાં ભયનો માહોલ

November 2, 2018 1100

Description

ફ્રાન્સમાં હાલ હાથ વગર જન્મી રહ્યા છે બાળકો. જેને લઇને લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. જો કે આ જ મામલે સરકાર શું કરી રહી છે. આવો જોઇએ ખબર વિશેષમાં…

 

Leave Comments