ઇટાલીમાં પ્રવાસીઓની સંખ્યા ઘટાડવા લગાવવામાં આવશે ‘એન્ટ્રી ટેક્સ’

January 10, 2019 1115

Description

ફરવા માટેના શાનદાર ડેસ્ટિનેશન ગણાતા ઇટલીમાં હાલ પ્રવાસીઓની સંખ્યા એટલી વધી રહી છે. કે તેને ઘટાડવા ઇટલીની સરકાર હવે ટેક્સ વસુલશે.

Leave Comments