ઉત્તર કોરિયાનો તાનાશાહ સામાન્ય માણણની માફક ફરતો દેખાયો

February 5, 2019 785

Description

આપણે ટીવી પર ઉત્તર કોરિયાના તાનાશાહની કરતુતો વિશે ખુબ જ સાંભળીએ છીએ. પણ જો તમને અચાનક રસ્તા પર કિમ જોંગ ફરતો દેખાય તો? જો કે હોંગકોંગવાસીઓ સાથે આવું જ થયું. રસ્તા પર ફરતા કિમજોંગથી ભલભલા લોકો અચંબિત થઇ ગયા.

Tags:

Leave Comments