ગૂગલ પર પાકિસ્તાનની થઈ રહી છે બેઇજ્જતી

August 18, 2019 1295

Description

હવે તો ઇમરાન ખાનની ઇન્ટરનેશનલ બેઇજ્જતી થઇ રહી છે.પાકિસ્તાન બરબાદ થઇ રહ્યું છે અને આખા વિશ્વ સામે ભીખ જ માગી રહ્યું છે. એવામાં હવે તો ગૂગલ પર પણ તેની બેઇજ્જતી થઇ રહી છે..

Leave Comments