વિશ્વમાં કોરોનાના કેસ 99 લાખને પાર

June 27, 2020 575

Description

વિશ્વમાં કોરોનાના કેસ 99 લાખને પાર થયો છે. કોરોનાથી વિશ્વમાં કુલ 4.96 લાખ મોત થયા છે. વિશ્વમાં કુલ 53.57 લાખ દર્દી સ્વસ્થ થયા છે તો હાલ વિશ્વમાં 40.49 લાખ એક્ટિવ કેસ છે.

 

Leave Comments