નેપાળના PM ઓલીએ વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરી

January 11, 2021 500

Description

નેપાળના PM ઓલીએ વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરી છે. જેમાં ભારતીય વિસ્તારોને પોતાના ગણાવ્યા છે. નેપાળી PM એ નિવેદન બાદ કહ્યુ તે વિસ્તારોને પરત મેળવશે. તથા નેપાળના વિદેશમંત્રી 14મી જાન્યુઆરીએ ભારતની મુલાકાત કરશે. જેમાં ભારતની મુલાકાત દરમિયાન ચર્ચા થઇ શકે છે.

 

Leave Comments