ચીન ફરી આવ્યું આડે, મસુદને ન થવા દીધો વૈશ્વિક આતંકી જાહેર

March 13, 2019 950

Description

યુએનમાં મસૂદની વિરોધનો પ્રસ્તાવ રદ કરવામાં આવ્યો છે. ફ્રાંસ, બ્રિટન અને અમેરિકાએ પ્રસ્તાવ મુક્યો હતો, પરંતુ ચીન દ્રારા મસૂદના પ્રસ્તાવ પર રોક લગાવવામાં આવી છે. ગ્લોબલ આંતકી ધોષિત કરવા પ્રસ્તાવ મુકાયો હતો

Leave Comments