અબજોની કમાણી કરતું બાળક, જાણો નાનકડા યુ ટ્યુબરની અદભૂત સ્ટોરી

December 4, 2018 455

Description

સાત વર્ષની ઉંમરે એક બાળક શું કરતું હોય, તે જગજાહેર વાત છે…પણ આ ઉંમરે કોઈ બાળક જો અબજોની કમાણી કરતું હોય તો…વાત કંઈક સમજાય તેવી નથી લાગતી, પણ સાચી છે…કોણ છે આ અસામાન્ય બાળક, જોઈએ આ અહેવાલમાં…

Leave Comments