કાબુલ બ્લાસ્ટ પર બાઈડનનું કડક નિવેદન

August 27, 2021 1490

Description

કાબુલ એરપોર્ટ ત્રણ બ્લાસ્ટઃ80ના મોત
કાબુલ બ્લાસ્ટ પર બાઈડનનું કડક નિવેદન
સૈનિકોના મોતને અમે નહીં ભૂલીએઃબાઈડન
આતંકીઓને પકડીને સજા આપવામાં આવશે
હુમલો કરનારને છોડવામાં નહીં આવે
ISISએ હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી

Leave Comments

News Publisher Detail