વિશ્વમાં કોરોનાના 50.82 લાખ કેસ

May 21, 2020 920

Description

વિશ્વમાં કોરોનાના 50.82 લાખ કેસ થયા છે. જેમાં કોરોનાથી વિશ્વમાં કુલ 3.29 લાખ મોત થયા છે. હાલ વિશ્વમાં 27.33 લાખ એક્ટિવ કેસ છે. તથા અત્યાર સુધી 20.20 લાખ દર્દી સ્વસ્થ થયા છે.

Leave Comments