વિશ્વમાં કોરોનાના 1.74 કરોડ કેસ સામે 1.09 કરોડ દર્દી સ્વસ્થ થયા

July 31, 2020 770

Description

વિશ્વમાં કોરોનાના 1.74 કરોડ કેસ થયા છે. જેમાં કોરોનાથી વિશ્વમાં 6.75 લાખ મોત થયા છે. તેમજ વિશ્વમાં કુલ 1.09 કરોડ દર્દી સ્વસ્થ થયા છે. તથા હાલ કુલ 58.52 લાખ એક્ટિવ કેસ છે.

Leave Comments