આ બિમારીઓ હોઈ શકે છે તમારા સફેદ વાળનું કારણ

June 20, 2019 4445

Description

આજકાલ સમય પહેલાથી જ વાળમાં સફેદી આવવાનું સૌથી મોટું કારણ તણાવ, ખાવા-પીવાની ખોટી આદત અને પ્રદૂષણ છે. પરંતુ તે ઉપરાંત કેટલીક એવી બિમારીઓ છે, જેના કારણે સમય પહેલાથી જ વાળ સફેદ થાય છે.

Leave Comments