મરજાવાંના સ્ટાર્સ સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને તારા સુતરિયા સાથે ‘સંદેશ ન્યૂઝ’ની ખાસવાત

October 5, 2019 455

Description

સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને તારા સુતરિયા બન્યા અમદાવાદના મહેમાન અને પોતાની ફિલ્મ મરજાવાંના પ્રમોશન્સ સાથે નવરાત્રિ વિષે કરી વાત. આવો બતાવીએ તમને.

Leave Comments