સ્વાભિમાન ફિલ્મના સેલિબ્રિટીએ સંદેશ ન્યૂઝ સાથે કરી ખાસ મુલાકાત

January 27, 2019 2450

Description

ગુજરાતી ફિલ્મો પણ હવે  મેસેજ સાથે બનાવવામાં આવી રહી છે. આવી જ એક ફિલ્મ આવી છે. સ્વાભિમાન આ ફિલ્મના સ્ટાર્સ અને મેકરે સંદેશ ન્યુઝ  સાથે ખાસ વાત કરી હતી.

Leave Comments