નવરાશની પળોમાં લોકો ઘરમાં કરે છે વિવિધ પ્રવૃતિ

May 4, 2020 1520

Description

હાલ સમગ્ર લોકડાઉન છે. ત્યારે લોકો પોતાના ઘરોમાં વિવિધ પ્રવૃતિ કરતા હોય છે. ત્યારે જુઓ સંદેશ ન્યૂઝનો આ વિશેષ અહેવાલ નવરાશની પળો,

 

 

 

Leave Comments