ઓર્ડર ઓર્ડર આઉટ ઓફ ઓર્ડર ફિલ્મનું ગ્રાન્ડ પ્રિમિયર યોજાયું

February 1, 2019 1895

Description

ઓર્ડર ઓર્ડર આઉટ ઓફ ઓર્ડર. મોસ્ટ અવેઈટેડ એવી આ ગુજરાતી ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ચુકી છે. ત્યારે ઓર્ડર ઓર્ડર આઉટ ઓફ ઓર્ડરનું ગ્રાન્ડ પ્રિમિયર કરવામાં આવ્યું ઓર્ગેનાઈઝ, જોઈએ આ પ્રિમિયરના અનોખા અંદાઝ.

Leave Comments