બોલિવૂડનો વધુ એક આંતરીક વિવાદ

September 20, 2020 890

Description

કોરોના ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ માટે કપરો સાબિત થઈ રહ્યો છે. હજુ તો સુશાંતસિંહ રાજૂત કેસની ગુથ્થી ઉકેલાઈ નથી ત્યાં. કંગાના અને મહારાષ્ટ્ર સરકાર વચ્ચેનો વિવાદ. અને હવે બોલિવૂડનો વધુ એક આંતરીક વિવાદ સામે આવ્યો છે. જેનાથી વધુ એક વખત મી-2નો કાળ શરૂ થાય તેવા ભણકારા વાગી રહ્યાં છે.

Leave Comments