ચીલઝડપ ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર રાજુ રાયસિંઘા સાથે ખાસ વાતચીત

September 6, 2019 320

Description

ફિલ્મ ચીલઝડપનું ગ્રાન્ડપ્રિમિયર યોજાયું જેમાં ફિલ્મના સીતારાઓ અને ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર અને જાણીતા સીતારાઓ હાજર રહ્યા. ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર રાજુ રાયસિંઘાનીએ સંદેશ ન્યૂઝ સાથે ખાસવાત ચીત કરી.

Leave Comments