આમિરખાન જૂનાગઢમાં સાસણમાં પરિવાર સાથે સિંહ દર્શન કરશે

December 27, 2020 650

Description

ફિલ્મ અભિનેતા આમિરખાન જૂનાગઢમાં છે. જેમાં સાસણમાં પરિવાર સાથે સિંહ દર્શન કરશે. સાસણના DCF સહિતનો સ્ટાફ થયો રવાના.

Leave Comments