અપકમિંગ વિજયપથના સ્ટાર્સ સાથે ખાસ વાતચીત

July 30, 2019 530

Description

ગુજરાતી અર્બન ફિલ્મો હવે લોકો પર જાદુ વિખેરી રહી છે.ત્યારે આવનારી ગુજરાતી ફિલ્મ વિજયપથના સ્ટાર્સે સંદેશ ન્યૂઝની મુલાકાત લીધી અને ફિલ્મ વિશે વાતચીત કરી હતી.

Leave Comments