92મા અકેડેમી અવૉર્ડ્સના વિનર્સની જાહેરાત થઇ

February 10, 2020 230

Description

ફરી એકવાર આવી ચુકી છે ઓસ્કારની મોસમ. 92મા અકેડેમી અવૉર્ડ્સના વિનર્સની જાહેરાત થઈ ચુકી છે. પ્રેસ્ટિજિયસ ઑસ્કાર મેળવવાની રેસમાં મોટી ફિલ્મ્સ અને નામી સિતારાઓ શામેલ થયા હતા. ત્યારે જોઈએ કોણ છે વર્ષ 2020ના ઑસ્કાર વિનર્સ.

Leave Comments