મતદારોના પ્રશ્નો ભુલી પક્ષ પલટુ મુદ્દે રાજરમત રમાઈ

October 17, 2020 245

Description

પેટાચૂંટણીનું બ્યૂગલ ફૂંકાઈ ચુક્યું છે. ત્યારે મતદારોના પ્રશ્નો ભુલી પક્ષ પલટુ મુદ્દે રાજરમત રમાઈ રહી છે. બંન્ને પક્ષો આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. જેમાં 16 કરોડ પર સવાલ ઉભા થયા છે.

Leave Comments