ભાજપની જીતની ઉજવણી છેક સિડની સુધી

May 23, 2019 1220

Description

ભાજપની જીતની ઉજવણી છેક સિડનીમાં થતી જોવા મળી હતી અને લોકોમા ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. જુઓ અહીં કેમેરામાં કેદ થયેલી લોકોની ખુશી.

Leave Comments