વડોદરામાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો ભંગ, કોંગ્રેસ કાર્યકરો માસ્ક વગર દેખાયા

December 4, 2020 410

Description

વડોદરામાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો ભંગ થયો છે. જેમાં કોંગ્રેસ કાર્યકરો માસ્ક વગર દેખાયા છે. તથા પૂર્વ કોર્પોરેટર ચિનમ ગાંધીનો ઉડાઉ જવાબ સામે આવ્યો છે. તેમા જણાવ્યું છે કે માસ્ક માટે થોડા બહોત તો ચલતા હૈ.

Leave Comments