વડોદરા: પાદરામાં વરસાદ, વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી

June 30, 2020 590

Description

વડોદરા: પાદરામાં વરસાદ વરસ્યો. શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ વરસ્યો. વરસાદના કારણે ઠંડક પ્રસરી છે.

Leave Comments