વડોદરા : પાદરાના લુણા ગામની કંપનીમાં આગ લાગી

May 22, 2020 395

Description

વડોદરાના પાદરાના લુણા ગામની કંપનીમાં આગ લાગી છે. જેમાં કંપનીમાં કેમિકલ ભરેલા બોઈલરમાં બ્લાસ્ટ થયો હતો. તેમજ ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા આગ પર કાબૂના પ્રયાસ થયા છે. તથા ભીષણ આગના કારણે મેજર કોલ જાહેર કરાયો છે.

Leave Comments