મોદીના ગઢ વડોદરા લોકસભા બેઠકના શું છે સમીકરણ

March 20, 2019 1655

Description

મધ્યગુજરાતમાં આવેલી લોકસભાની વડોદરા બેઠક પર છેલ્લી ત્રણ ટર્મથી ભાજપનો દબદબો છે. વર્ષ 2014માં પીએમ મોદી અહીંથી લોકસભાની ચૂંટણી લડ્યા હતા. ત્યારે વડોદરા લોકસભા બેઠકના ગણિત

Leave Comments