ખેડૂતોને સહાય મુદ્દે નીતિન પટેલની સ્પષ્ટતા

February 11, 2019 1910

Description

ખેડૂતોને સહાય મુદ્દે ભાજપ કોંગ્રેસ આમને સામને આવ્યું છે. કોંગ્રેસે જાહેરાતને ચૂંટણીલક્ષી જૂમલા જણાવ્યું છે. જ્યારે ભાજપે કોંગ્રેસ પર સહાય અંગે ગેરસમજ ઉભી કરી હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

Tags:

Leave Comments