પોલીસનું નામ પડે એટલે ઉચાટ થાય, પણ આ પોલીસ કર્મીની સેવા જોઇ કહેશો વાહ…

September 27, 2020 500

Description

પોલીસનુ નામ પડે એટલે સામાન્ય લોકોમાં થોડો ઉચાટ જરૂર ફેલાય. પરંતુ આજે અમે તમને ખાખીનો એક એવો ચહેરો બતાવવા જઇ રહ્યા છીએ જે લાગણીશીલ છે. વડોદરાના હેડ કોન્સ્ટેબલ સુરેશ હિંગલાખીયા.

 

Leave Comments